راهکارهای اختصاصی صنایع

زیر سیستم تولید و فروش بتن و برنامه بتن ریزی: تعریف پمپ ها و میکسرها، انواع بتن، مقاومت بتن، انواع سیمان، تعریف مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه، تنظیم و صدور قرارداد فروش بتن، ثبت برنامه روزانه بتن ریزی و تعیین نوبت برای مشتریان، ثبت بارنامه بتن (کارت اطلاعات پیمانه) با جزئیات کامل، فراخوانی وزن مستقیم از باسکول، تکمیل اطلاعات بارنامه بصورت هوشمند، محاسبه مبلغ کرایه بر اساس فی کرایه، اضافه ترانسپورت، اضافه مسیر، جابجایی و سایر هزینه های حمل، محاسبه مبلغ پمپاژ بر اساس، فی،محاسبه حداقل تخلیه و سایر هزینه¬های پمپاژ، مدیریت هوشمند بارنامه های فاکتور نشده، تبدیل اتوماتیک بارنامه های ثبت شده به فاکتور فروش، طراحی فرم چاپی فاکتور فروش و کارت اطلاعات پیمانه اختصاصی طبق درخواست مشتری، ثبت خرید مواد اولیه و شن و ماسه و سیمان، ثبت بازاریاب فاکتور بصورت درصد و مبلغ فروش، گزارشات جامع و یکپارچه از تولید و فروش بتن.

زیر سیستم مدیریت کشتارگاه : ثبت اطلاعات کامل محوله مرغ زنده.امکان ثبت کشتار حق العملکاری (اجرتی).ثبت محصولات تولیدی از کشتار و ..

انجمن نرم افزاری نویان
مشاوره فروش035-37261023
پشتیبانی تلفنی035-37261023
درخواست پشتیبانی