همایش آشنایی با تجارب با سخنرانی جلیل رفیعی فرد بنیان گزار گروه نرم افزاری نویانپردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می کند .

همایش آشنایی با تجارب با سخنرانی جلیل رفیعی فرد  بیان گذار گروه نرم افزاری نویان 

مصمم و سخت کوش 

* نرم دوم المپیک کامپیوتر سال 1387

* مدیر برتر مرکز رشد بیوتکنولوژی 

* منتخب جشنواره مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت

 

انجمن نرم افزاری نویان
مشاوره فروش035-37261023
پشتیبانی تلفنی035-37261023
درخواست پشتیبانی