نرم افزار مدیریت وجوه نقد و چک

قابلیت های نرم افزار:

  • تعریف بانک ها و صندوق ها
  • ثبت دریافت و پرداخت انواع وجوه اعم از وجه نقد ، حواله ، چک روز و مدت دار
  • تعریف دسته چک ها و صدور چک های صادره از برگ چک های تعریف شده
  • چاپ چک های صادره بر روی برگ چک
  • ثبت عملیات واگذاری ، پاس شدن ، برگشت و عودت چک
  • چاپ رسید دریافت و پرداخت وجوه
  • صدور سند حسابداری مربوط به دریافت و پرداخت به صورت خودکار
  • هشدار اتوماتیک در خصوص سررسید چک های پرداختی و دریافتی
  • گزارشات جامع خزانه چک ، چک های خرج شده ، واگذاری شده ، برگشتی و پاس شده


انجمن نرم افزاری نویان
مشاوره فروش035-37261023
پشتیبانی تلفنی035-37261023
درخواست پشتیبانی