نرم افزارهای حوزه سلامت

نرم افزارهای نویان در حوزه پزشکی یک سیستم جامع و یکپارچه مدیریت مالی و اداری کلینیک (یا مطب) و پرونده سلامت الکترونیک می باشند. از اینرو فرایند مدیریت بیمار را از نقطه پذیرش تا کنترل وضعیت بیمار در عالیترین سطح و استخراج اطلاعات علمی را همزمان آسان می سازد. تنظیم وقت پرسنل و بوِیژه پزشکان / دندانپزشکان، گزارش های مالی، ارسال اتوماتیک دیسک های بیمه ای و امکانات متعدد دیگر، بار مدیریت کلینیک را کم می کند و وقت تیم شما را آزاد می سازد تا بر کیفیت تشخیص و درمان متمرکز شوید.

انجمن نرم افزاری نویان
مشاوره فروش035-37261023
پشتیبانی تلفنی035-37261023
درخواست پشتیبانی