مدیریت کشتارگاه طیور

نرم افزار یکپارچه کشتارگاه طیور نویان شامل حسابداری مالی، مدیریت وجوه نقد و چک، فروش و حسابداری فروش، انبار و حسابداری انبار، انجماد، قطعه بندی و خرید و فروش می باشد که تمام فرآیند کشتار از ورود طیور تا قطعه بندی و بسته بندی را پوشش میدهد.در ادامه توضیح قسمت های تخصصی نرم افزار ارائه میگردد.

برخی امکانات سامانه مدیریت کشتارگاه طیور:

 • ثبت اطلاعات مقدماتی کشتار
 • ثبت مشخصات مرغدار
 • ثبت مشخصات طرف قرارداد
 • ثبت مشخصات  طرف امانی (پیمانی)
 • ثبت مشخصات راننده
 • ثبت مشخصات خودرو
 • ثبت مشخصات محل مرغداری
 • ثبت اطلاعات مندرج در قبض باسکول بیرون از کشتارگاه
 • ثبت اطلاعات مندرج در قبض باسکول داخل کشتارگاه
 • ثبت تعداد قفس و مرغ موجود در ماشین
 • ثبت تعداد مرغ طبق دستگاه شمارشگر
 • ثبت تلفات و ضایعات بین راه، قبل و بعد از پرکنی
 • تاریخ و ساعت شروع و پایان کشتار
 • تخصیص شماره مسلسل به هر کشتار

واحد انجماد واحد قطعه بندی

 • تعریف کلیه انبارها اعم از مواد اولیه، ملزومات مصرفی و سردخانه
 • تعریف محصولات بدست آمده از کشتار (گرم) با امکان درج تاریخ تولید
 • تعریف محصولات منجمد با امکان درج تاریخ تولید
 • تعریف محصولات آلایش با امکان درج تاریخ تولید
 • تعربف محصولات قطعه بندی شده با امکان درج تاریخ تولید
 • تعريف، ثبت و چاپ انواع ورودي (رسيد) ، خروجي(حواله) انبار و انتقال بين انبارها
 • ثبت موجودی اولیه انبار
 • تعيين نقطه سفارش كالا
 • كنترل موجودي در لحظه ثبت رسيد و حواله
 • قيمت گذاري انبار بر اساس روشهاي موجود (میانگین موزون، LIFO و FIFO)
 • انبار گردانی
 • ثبت حواله خروجی بصورت اتوماتیک از انبار پس از ثبت فاکتور
 • چاپ كليه گردشهاي انبار
 • تعيين انبار مبدأ در رسيد ، حواله ، فاكتور خريد و فاكتور فروش
 • ثبت سند خودکار تمام گردش های انبار

واحد انجماد

 • تعریف سردخانه های مجزا
 • ثبت حواله خروج مرغ جهت انجماد از انبار مرغ گرم
 •  ثبت رسید تولید مرغ منجمد جهت ورود به سردخانه
 • تفکیک مرغهای خروجی بر حسب تاریخ تولید

واحد قطعه بندی

 • ثبت حواله خروج مرغ جهت قطعه بندی از انبار مرغ گرم
 • ثبت رسید تولید مرغ قطعه بندی جهت ورود به سردخانه
 • قابلیت تعریف واحدهای قطعه بندی مجزا

خرید و فروش

 • خرید مرغ زنده از تأمین کننده  و صدور فاکتور خرید با احتساب کسورات و افزایشات 
 • فروش مرغ زنده (در صورت پیمانی بودن کشتار) و خدمات ارائه شده و صدور فاکتور فروش پیمانی
 • ثبت افزایشات و کسورات به صورت دستی و اتوماتیک (مالیات بر ارزش افزوده و کسورات قانونی)
 • ایجاد اتوماتيك سند حسابداري پس از ثبت فاکتور خرید یا فروش
 • امكان چاپ مانده حساب مشتري درفاكتور
 • ثبت توضيحات اضافي براي هر رديف كالا در فاكتور خريد و فروش
 • تعيين اعتبار جهت مشتريان
 • امكان چاپ توضيحات زير فاكتور- جزئيات قيمت فاكتور- سربرگ و آدرس در چاپ فاكتور .
 • چاپ آرم شرکت، نشان استاندارد و سایر علایم در فاکتور فروش 
 • كنترل موجودي در لحظه ثبت كالا و فاكتور .
 • امكان ثبت دريافت نقدي و اسناد دریافتنی در هنگام ثبت فاكتور .
 • فروش خدمات ارائه شده

برخی گزارشات سامانه مدیریت کشتارگاه طیور:

 • گزارش جمع بندی کشتار به صورت روزانه، ماهانه، سالانه به صورت جزئی و کلی
 • گزارش جمع بندی کشتار به تفکیک مرغدار و امانی
 • گزارش جمع بندی کشتار محصولات قرضی
 • گزارش عملکرد رانندگان
 • گزارش لیست کشتارها(بر اساس راننده، منطقه، مرغدار، طرف قرارداد، امانی)
 • گزارش کشتار با تمامی جزئیات به تفکیک مرغدار
 • گزارش کشتار با تمامی جزئیات به تفکیک طرف قرارداد
 • گزارش کشتار با تمامی جزئیات به تفکیک طرف پیمانی
 • گزارش بررسی کیفیت مرغهای کشتارشده (افت کشتار، تلفات و ضایعات)
 • گزارش عملکرد رانندگان در طول دوره به تفکیک تاریخ، مقصد و مبلغ کرایه


انجمن نرم افزاری نویان
مشاوره فروش035-37261023
پشتیبانی تلفنی035-37261023
درخواست پشتیبانی