سامانه پرونده الکترونیک سلامت (EHR)

این سامانه به منظور تسهیل هرچه بهتر روند کار پذیرش و ارزیابی افراد جامعه طراحی شده است . این نرم افزار که متصل به سامانه استعلام ثبت احوال می باشد با ورود کد ملی فرد اطلاعات شخصی را ارائه و با توجه به سن هر شخص ارزیابی های مرتبط با گروه سنی وی به تفکیک جنسیت بررسی شده و در پایان هر ارزیابی نتیجه، طبقه بندی و اقدامات لازم برای مراقب ، پزشک ، ماما، کارشناس و یا فرد ارائه کننده خدمت ارائه میدهد در این سیستم ارجاع به دو شکل عمودی و افقی قابل اجرا می باشد.انجمن نرم افزاری نویان
مشاوره فروش035-37261023
پشتیبانی تلفنی035-37261023
درخواست پشتیبانی