سامانه تحقیقاتی درمانی ناباروری (ICIS)

توسط این سامانه پرونده دوره درمان برای یک زوج راه اندازی و کلیه افرادی که به هر نحوی در بهبود بیمار در ارتباط هستند(زوج، زوجه، دهنده تخمک، دهنده جنین، رحم اجاره ای و... ) در این پرونده قابل تعریف می باشند. بخش بستری و انجام فرآیند عمل جراحی با در نظر گرفتن بخش درآمدی آن مثل تعیین مبلغ k و تعیین تعداد k فنی و حرفه ای ، بیهوشی ، k زمان و...  طراحی شده است.

 در این سامانه کلیه فرمها از قیبل تاریخچه بیمار فرمهای مربوط انجماد و فریز جنین ، رضایت نامه ها ، گزارش کار عمل جراحی ، دستور دارویی و... طراحی شده است.انجمن نرم افزاری نویان
مشاوره فروش035-37261023
پشتیبانی تلفنی035-37261023
درخواست پشتیبانی