سامانه آزمایشگاهی تشخیص طبی (LIS)

در این سامانه با تعریف کلیه خدمات آزمایشگاهی به صورت اتومات(به تفکیک گروه های اصلی و فرعی خدمات) می توان به خدمات قابل ارائه در مرکز به راحتی دست یافت. کلیه بخشهای درآمدی و بیمه ای در این سامانه دیده شده است و می توان برای هر خدمت آزمایشگاهی تاریخ جوابدهی و نمونه گیری مختص به خود را تعیین کرد و پس از ثبت جواب ها برگه جواب دهی را به چاپ رساند . در این سامانه طراحی فرم چاپی جواب دهی برای کاربرانی که دسترسی داده می شود باز می باشد و می تواند به دلخواه در برگه جواب آزمایش تغییرات دلخواه را اعمال نمایند.انجمن نرم افزاری نویان
مشاوره فروش035-37261023
پشتیبانی تلفنی035-37261023
درخواست پشتیبانی